Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website en het logo van Hostbytes, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Hostbytes. Hostbytes behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Hostbytes. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hostbytes is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van de website.